E-commerce optimalizace

Webové stránky nemají problém s návštěvníky, ale mají problémy s konverzí.

Jeffrey a Bryan Eisenberg, přední světoví odborníci v oblasti zlepšení konverze

Když majitel chce získat více objednávek z webu, první věc, kterou se rozhodne udělat je, že zvýší investice do on-line reklamy a SEO. Tím se zvýší návštěvnost na webových stránkách a také vzroste počet zakázek. Tato cesta je rozumná, ale ne nejlepší, poněvadž téměř vždy je možnost zvýšení počtu objednávek, aniž by se museli zvýšit náklady na reklamu.

Optimalizace webové stránky začíná provedením auditu správnosti používání a zacházení. Také se kontroluji ukazatele chování, hloubka prohlížení stránek, dosažení cílů a ukazatele selhání. Tato fáze nám pomáhá objasnit, co přesně nefunguje jak má nebo je obtížné.

Dalším krokem je audit zdrojů. Neexistuje žádný univerzální způsob reklamy, který by se pouze „Spustil“ a už se s ním nemuselo dál pracovat. Každou reklamní kampaň je nezbytné optimalizovat a přizpůsobovat. Pokud audit zaznamená, že některé zdroje nejsou dostatečně produktivní: buď vysoké procento selhání anebo nízkou konverzi, je potřeba provést další audit přímo tohoto zdroje.

Výsledkem auditu je oprava chyb, odstoupení od neúčinných zdrojů, převod rozpočtu na více produktivní zdroje  – to vše bude mít samozřejmě vliv na množství konverzí při zachování nákladů na reklamu.

Každou reklamní kampaň je nezbytné optimalizovat a přizpůsobovat

Navíc se můžou prokázat i nevyužité zdroje reklamní kampaně, které umožňují využívání ozšířených možností, aby kampaň byla co nejefektivnější.

Po dokončení auditu získáváme rozšířenou technickou zprávu, která zahrnuje doporučení změn reklamní kampaně, SEO, navigaci na web stránkách a doporučení odstoupení od neefektivních zdrojů a připojení cílových zdrojů.

Během prvního měsíce provádíme do 3 zkoušek kvůli dosažení efektivního marketingu a celkové optimalizace webových stránek. Část z nich je spuštěná současně. To všechno umožňuje nárůst prodejů ve velmi krátkém čase.

Hodnocení zvýšení procenta konverze je uskutečněné neprodleně při pomocí několika nástrojů, včetně například Google Analytics, služby zaznamenání hovorů.

Během prvního měsíce provádíme do 3 zkoušek

Dosažení cíle se zaznamenává díky stabilním objednávkám, obvykle po dobu  7 dnů.

Jsme připraveni vzít na sebe úplné provedení celého seznamu doporučených kroků, co se týče re-designu, programování, obsahu a podpory ochrany osobních údajů.

Výsledkem naší práce je procentní nárůst jak objednávek na Vašich stránkách, tak i nárůst volání do call centra a Vy začínáte vydělávat víc.

Dále

Poptávka E-commerce optimalizace

Dále

Konkurenční výhody Imarto Networks

Яндекс.Метрика